Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over aankomende speciale aanbiedingen!

Lotus Belle Garantie

Jouw tent wordt geleverd met een garantie van 2 jaar voor alle fabricage- en materiaalfouten.

Om de garantie te valideren, vul je de informatie in het vak rechtsboven in en noteer je de leveringsdatum, het einde van de garantieperiode, het factuur- of bestelnummer, en de UPN die u in blauwe inkt vindt op de achterkant van de brandsticker aan de binnenkant van de deuropening van uw tent. Bewaar dit document op een veilige en droge plaats.

Als je een claim wil indienen, geef ons dan dit nummer, zodat wij jouw probleem snel kunnen verwerken en oplossen.

De Lotus Belle garantie wordt alleen in het Engels verstrekt. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@lotusbelle.nl.

GARANTIE VOOR DEFECTEN

Lotus Belle biedt een beperkte garantie voor onderdelen van producten zoals hieronder beschreven die defect blijken te zijn voor maximaal twee jaar vanaf de datum dat u de producten ontvangt.
Alle onderdelen van de tent of het aanverwante product vallen onder deze garantie tegen fabricagefouten. Normaal gesproken vragen wij foto's van het probleem te verstrekken. Als wij ermee instemmen de probleemonderdelen te vervangen of te repareren, zullen wij vervangende onderdelen leveren zodra wij daartoe in staat zijn (het kan zijn dat wij deze van een fabrikant moeten betrekken) en redelijke kosten betalen voor de reparatie of de installatie van het vervangende onderdeel als dat nodig is om het probleem op te lossen. Als het probleem zeer ernstig is, kunnen wij naar eigen goeddunken een vervangend product laten leveren. Wij kunnen eisen dat defecte goederen naar ons worden teruggestuurd voor inspectie, op onze kosten.
De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk of onwettig gebruik van het product zoals hieronder beschreven. De garantie is mogelijk niet van toepassing als het product is gewijzigd of aangepast op een manier die de prestaties van de oorspronkelijke onderdelen zou kunnen beïnvloeden. Deze beperkte garantie wordt verstrekt door Lotus Belle Tenten. Indien je contact met ons wenst op te nemen over deze garantie, stuur dan een e-mail naar uw distributeur via info@lotusbelle.nl . Volgens de Britse wetgeving moet alle bovenstaande informatie over een beperkte garantie die door een verkoper van producten wordt aangeboden, aan potentiële kopers worden meegedeeld en in duidelijke taal worden geschreven. Wij hebben ernaar gestreefd om in deze voorwaarden en elders op deze website alle informatie te verstrekken die door de wet wordt vereist en die een potentiële koper redelijkerwijs nodig zou kunnen hebben. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via e-mail.

VERANTWOORD GEBRUIK VAN LOTUS BELLE TENTEN EN VERWANTE PRODUCTEN

Omdat Lotus Belle geen controle heeft over de manier waarop de tenten en andere producten worden gebruikt, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor verwondingen van gebruikers of schade aan de tenten tijdens het gebruik, zoals veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden (inclusief harde wind en overstromingen) of door ongewenste dieren, wilde dieren of ander ongedierte dat een tent binnendringt. De gebruiker moet voorzichtig zijn bij de keuze van een kampeerplaats en bij het gebruik van het product.
Lotus Belle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan gebruikers of aan onze tenten of hun inhoud, indien de tenten worden opgezet in slechte weersomstandigheden, zoals harde wind of sneeuwval, in laaggelegen gebieden met kans op overstroming of door omvallende bomen of elektriciteitskabels. Let op de weerswaarschuwingen. Lotus Belle tenten zijn gemaakt van kwaliteitsmaterialen en onze ervaring is dat een goed opgezette Lotus Belle tent bestand is tegen een scala aan weersomstandigheden. Wij kunnen hierover echter geen advies geven, omdat dit afhangt van factoren zoals hoe goed onze instructies werden gevolgd bij het opzetten van de tent, hoe goed de tentharingen in de grond werden geslagen, hoe zacht de grond op dat moment was en hoe beschut het terrein op dat moment was.
Evenzo kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of persoonlijk letsel van gebruikers van onze tenten. De gebruikers moeten, gezien de aard van deze producten, de redelijke voorzorgsmaatregelen nemen die een verstandig gebruiker zou nemen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat zij over de scheerlijnen van de tent struikelen.

PRODUCTEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK DOOR PUBLIEK

Als onze producten worden gebruikt voor verhuur aan het publiek, voor andere commerciële doeleinden, voor gastvrijheid of voor enig ander doel door personen die niet de koper van de producten waren en u een fout vaststelt waardoor u terugbetalingen moet doen aan uw eigen klanten, of schadevergoedingen moet betalen aan andere personen als gevolg van letsel of enige andere reden, zal Lotus Belle niet verantwoordelijk zijn voor de terugbetaling van deze verliezen. Indien u reputatieschade of verlies van zaken ondervindt door productfouten of om een andere reden, kan Lotus Belle niet aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten of de gederfde winst. In bepaalde omstandigheden, geheel naar ons eigen goeddunken, kunnen wij aanbieden om producten te vervangen of een terugbetaling te doen - het maximale terugbetaalde bedrag zal niet hoger zijn dan de door u betaalde prijs.

Lotus Belle aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verwondingen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van onze producten - het is uw verantwoordelijkheid om correct te werpen, onderdelen regelmatig te controleren en de weerberichten voor het evenement dat u bijwoont te controleren. Indien onze producten door het publiek worden gebruikt, moet u zelf een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid afsluiten om alle eventualiteiten te dekken.