Free delivery on the Lotus Air Belle 4,6m and Lotus Belle 4m tents! Order now with discount code: FREESHIPPING. *Offer available until end of September and only for deliveries within the EU.

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Downloaden om op te slaan of af te drukken

(Een Engelse vertaling van het gegevensbeschermingsbeleid is hier te vinden)

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is

Glamping World GmbH

Jacquingasse 13/1

1030 Wenen

Oostenrijk

Tel: +43(0)676 556 2542

E-mail: info@glampingwelt.com

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd van de toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt.

3) Hosting

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het shopsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor de hosting en weergave van de online shop op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. In het kader van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval van doorgifte van gegevens aan Shopify Inc. in Canada, wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. en Shopify (USA) Inc. in de VS zijn gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is te vinden op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder meegedeelde kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Indien persoonsgegevens ook door middel van door ons gebruikte individuele cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO in geval van gegeven toestemming of overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website alsmede een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt dit voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1) lit. b DSGVO (noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd). Uw gegevens zullen worden gewist na de definitieve verwerking van uw verzoek. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 (1) lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of de opening van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen (momenteel 7 jaar), tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

7) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

7.1Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.

Met de bestelling geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een publicitaire manier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de in de nieuwsbrief vermelde link of door ons een desbetreffend bericht te sturen. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven.

7.2 Verzending van de nieuwsbrief via MailChimp
Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze doorgifte vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO en dient ons legitieme belang om een nieuwsbriefsysteem te gebruiken dat effectief is in het adverteren, veilig en gebruikersvriendelijk. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.
MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te versturen. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Data Processing Agreement") gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
MailChimp is ook gecertificeerd onder de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en verbindt zich er dus toe te voldoen aan de EU-gegevensbeschermingsvereisten.
U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

8.2Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendingsdienstverleners

- Lagermax Weense Internationale Scheepvaartmaatschappij
Indien de levering van de goederen door de transportdienstverlener Lagermax (Lagermax Wien Internationale Spedition GmbH, Ailecgasse 36, 1110 Wenen) wordt uitgevoerd, geven wij uw telefoonnummer vóór de levering van de goederen overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO aan Lagermax door met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het leveringsadres enkel door aan Lagermax met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. De openbaarmaking geschiedt alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Hermes of de overdracht van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst jegens ons of jegens de transportdienstverlener Lagermax worden herroepen.
- Österreichische Post
Indien de goederen door de transportdienstverlener Österreichische Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wenen, Oostenrijk) worden geleverd, zullen wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO aan Österreichische Post doorgeven met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of de kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de Oostenrijkse Post met het oog op de bezorging in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub b, DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met de Oostenrijkse post of de toezending van statusinformatie over de levering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van ons of de transportdienstverlener Oostenrijkse Post worden herroepen.
- UPS
Indien de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), zullen wij uw e-mailadres voorafgaand aan de levering van de goederen conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO aan UPS doorgeven om een afleverdatum af te stemmen of om de levering te melden, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de aflevering overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de afleverdatum met UPS of de overdracht van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst jegens ons of jegens de transportdienstverlener UPS worden herroepen.

- DPD
Indien de goederen door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, geven wij uw e-mailadres en uw telefoonnummer overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a DSGVO vóór de levering van de goederen aan DPD door met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of de kennisgeving van levering, voor zover u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan DPD met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie zal alleen worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DPD of een kennisgeving van levering niet mogelijk.
Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen ten aanzien van bovengenoemde verantwoordelijke of ten aanzien van de vervoersdienstverlener DPD.

8.3Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectievelijke betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.


- SOFORT
Indien u kiest voor de betaalmethode "SOFORT", zal de betaling worden verwerkt door de betaaldienstverlener SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen "SOFORT"), aan wie wij uw gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling zullen doorgeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

- KLARNA

Om u de betaalmogelijkheden van Klarna te kunnen aanbieden, geven wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Dit stelt Klarna in staat om te beoordelen of u gebruik kunt maken van de betalingsmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en om de betalingsmogelijkheden aan uw behoeften aan te passen. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeldin overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna.

9) Contact opnemen met de taxatieherinnering

Eigen rating herinnering (niet verzonden door een klant rating systeem)
Wij gebruiken uw e-mailadres voor een eenmalige herinnering om een rating van uw bestelling in te dienen voor het rating systeem dat wij gebruiken, op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a DSGVO.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

10) Rechten van de betrokkene

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, schrapping, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.